Thiết kế nhà quận 7 – Chị Hương – Tân Quý Đông

[doptg id=82]
Chị Hương
97 (m2)
254 (m2)
254 (m2)
3 (tầng)
2017
Kiến trúc Không Gian Xanh Tp HCM
Tân Quý Đông - Quận 7 - Tp.HCM

Thiết kế nhà quận 7

Công trình: Thiết kế nhà quận 7 – Chị Hương

Chủ đầu tư:  Chị Hương

Thiết kế nhà quận 7