Trang Chủ / Giới Thiệu / Văn hóa Không Gian Xanh

Văn hóa Không Gian Xanh

VĂN HOÁ KHÔNG GIAN XANH

Triết lý văn hóa của Cán bộ & Nhân viên

 • Hành động nhanh & dứt khoát.
 • Luôn tươi cười & niềm nở.
 • Thái độ ân cần & chu đáo.
 • Làm việc chăm chỉ & hiệu quả.

Triết lý hành động của Cán bộ & Nhân viên

 • Không nói lý do – chỉ nói kết quả.
 • Không cần làm tốt – chỉ cần làm đúng.
 • Không tranh cãi – chỉ nói giải pháp.
 • Không chứng tỏ cá nhân – chỉ nên cống hiến.
 • Không vụ lợi – chỉ hưởng thành quả từ năng lực của mình.

Văn hoá Không Gian Xanh

Quy tắc ứng xử của Cán bộ & Nhân viên

 • Tuân thủ mệnh lệnh thực thi hiệu quả.
 • Đối tác, Khách hàng là bạn và được ưu tiên hàng đầu.
 • Theo đuổi sự đam mê.
 • Chính trực trong mọi công việc và hành động.
 • Chúng ta kinh doanh dịch vụ kỹ thuật.
 • Năng lực cá nhân tạo nên sự khác biệt của Kiến trúc Không Gian Xanh.
 • Tuyệt đối tôn trọng các giá trị văn hóa của Kiến trúc Không Gian Xanh.
 • Luôn đoàn kết gắn bó trong mọi trường hợp.
 • Khuyến khích sự sáng tạo và tinh thần đổi mới.
 • Trọng dụng đề bạt tài năng.