Giới thiệu QLDA

QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG 

Hiện nay, công tác Quản lý đầu tư xây dựng ngày càng phát triển đòi hỏi sự phối hợp của nhiều ngành, nhiều nghề khác có liên quan. Vì vậy, công tác Quản lý dự án xây dựng đòi hỏi phải có sự phát triển sâu rộng, tính chuyên nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng cho các công trình xây dựng. Có “Cầu” tất nhiên sẽ có “Cung”, và ngành Quản lý dự án – một nghề đòi hỏi tính tổng hợp và chuyên nghiệp từ các tổ chức hoạt động tư vấn ra đời. Vậy Quản lý dự án xây dựng là gì? 

1. Quản lý dự án

Quản lý dự án xây dựng là quá trình lập ra hoạch định, theo dõi và kiểm tra tất cả những khía cạnh của một dự án và kích thích mọi thành phần tham gia vào dự án đó nhằm đạt được những mục tiêu của dự án đúng thời hạn với các chi phí trong phạm vi ngân sách, đảm bảo chất lượng.

Mục tiêu cơ bản của việc Quản lý dự án thể hiện ở chỗ các công việc phải được hoàn thành theo đúng yêu cầu và đảm bảo chất lượng, trong phạm vi chi phí được duyệt, đúng thời gian và giữ cho phạm vi dự án không thay đổi.

Nói cách khác, Quản lý dự án là công việc áp dụng các chức năng và hoạt động của quản lý vào suốt vòng đời của dự án nhằm đạt được những mục tiêu đã đặt ra.

Quản lý dự án

2. Vòng đời của dự án

Mỗi dự án xây dựng luôn có thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc rõ ràng. Vòng đời dự án gồm có 4 giai đoạn: hình thành, phát triển, thực hiện quản lý, kết thúc dự án.

a. Giai đoạn hình thành: 

– Xây dựng ý tưởng, xác định quy mô và mục tiêu. 

– Đánh giá các khả năng, tính khả thi của dự án.

– Xác định các nhân tố và cơ sở thực hiện dự án.

b. Giai đoạn phát triển:

– Xây dựng dự án, kế hoạch thực hiện.

– Chuẩn bị nguồn nhân lực, kế hoạch tài chính và khả năng kêu gọi đầu tư.

– Xác định yêu cầu chất lượng, phê duyệt dự án.

c. Giai đoạn thực hiện:

– Tuyên truyền thông tin.

– Thiết kế quy hoạch và kiến trúc.

– Phê duyệt phương án thiết kế.

– Đấu thầu xây dựng và tổ chức thi công xây dựng.

– Quản lý và kiểm soát.

d. Giai đoạn kết thúc:

– Hoàn thành công việc xây dựng, các hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và vận hành thử công trình, kiểm toán và tất toán.

Nhận thấy được công tác Quản lý dự án xây dựng là không đơn giản và rất cần thiết để cho ra những công trình hoàn hảo. Vì vậy Kiến trúc Không Gian Xanh đã gia tăng thêm bộ phận Quản lý dự án xây dựng nhằm cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất.