Thiết kế nhà phố 2 tầng Vũng Tàu

Mr Khiêm
123 (m2)
100 (m2)
215 (m2)
2 (tầng)
2018
Kiến trúc Không Gian Xanh Tp Vũng Tàu
Trần Cao Vân - Tp Vũng Tàu

Thiết kế nhà phố 2 tầng Vũng Tàu

Chủ đầu tư: Anh Khiêm

Dự án: Thiết kế nhà phố 2 tầng

Địa điểm: Trần Cao Vân – Tp Vũng Tàu

Đơn vị thiết kế: Kiến trúc Không Gian Xanh Tp Vũng Tàu