anh Trường
500 (m2)
250 (m2)
2050 (m2)
7 (tầng)
2017
Kiến trúc Không Gian Xanh Tp Vũng Tàu
338 Trương Công Định - Tp Vũng Tàu

Thiết kế nhà cho thuê – Tp Vũng Tàu

Công trình: Thiết kế nhà cho thuê

Chủ đầu tư: anh Trường

Qui mô công trình : 1 hầm + 6 tầng