Thi công công trình văn phòng Vietlot – Quận 1, Tp. HCM