Thi công công trình VINCOM Quận 1 – Tp HCM

Thi công công trình VINCOM

Dự án: Công trình VINCOM Quận 1

Năm thi công: 2016

Kiến trúc sư: Kiến trúc Không Gian Xanh Tp HCM

Địa chỉ dự án: TP. Hồ Chí Minh