Thiết kế nội thất khách sạn ở Nha Trang – Ocean Gate

OCEAN GATE
1 (tầng)
2017
Kiến trúc Không Gian Xanh Đà Nẵng
TP Nha Trang

Thiết kế nội thất khách sạn ở Nha Trang – Ocean Gate

Dự án: Thiết kế nội thất khách sạn ở Nha Trang

Chủ đầu tư: OCEAN GATE – Nha Trang

Thiết kế nội thất khách sạn ở Nha Trang