Mrs Thu
2017
Kiến trúc Không Gian Xanh Tp Hội An
Tp Hội An - Tỉnh Quảng Nam

Thiết kế biệt thự Hội An

Dự án: Thiết kế biệt thự Hội An

Chủ đầu tư: Chị Thu

Loại hình thiết kế: Thiết kế biệt thự nghĩ dưỡng 30 phòng tại Tp Hội An

Đơn vị thiết kế: Kiến trúc Không Gian Xanh Tp Đà Nẵng

Kts Chủ trì: Nguyễn Văn Oanh