Thiết kế khách sạn Rex – Tp Vũng Tàu

Dự án: Thiết kế khách sạn Rex – Tp Vũng Tàu

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần OSC Vũng Tàu

Hạng mục: Thiết kế cải tạo nội thất