[doptg id=159]
Mrs Truong
90 (m2)
320 (m2)
250 (m2)
4 (tầng)
2018
Kiến trúc Không Gian Xanh Đà Nẵng
TP Đà Nẵng

Thiết kế quán ăn ở Đà Nẵng

Tên công trình: Hello Cháo

Chủ đầu tư: Mrs Trường

Loại hình tư vấn: Thiết kế quán ăn ở Đà Nẵng