Thiết kế nhà phố Vũng Tàu – Mrs Hiến

[doptg id=164]
Cô Hiến
127 (m2)
93 (m2)
336 (m2)
4 (tầng)
2018
Kiến trúc Không Gian Xanh Tp Vũng Tàu
Trương Công Định - Tp Vũng Tàu

Thiết kế nhà phố Vũng Tàu

Chủ đầu tư: Cô Hiến (Tp.Đà Lạt)

Công trình: Thiết kế nhà phố Vũng Tàu

Địa điểm: Đường Phan Chu Trinh – Tp Vũng Tàu

Thiết kế: Kiến trúc Không Gian Xanh Tp Vũng Tàu

Năm thiết kế: 2018