Thiết kế nhà cho thuê ở Hội An

Mr Xược
02 (tầng)
2018
Kiến Trúc Không Gian Xanh Đà Nẵng
Thôn Thanh Đông, xã Cẩm Thanh, TP.Hội An

Thiết kế nhà cho thuê ở Hội An – Mr Xược

Chủ đầu tư: Mr Xược

Công trình: Thiết kế nhà cho thuê Hội An

Địa điểm : Thành phố Hội An – Tỉnh Quảng Nam

Phong cách thiết kế: Hiện đại

Văn phòng thiết kế: Kiến trúc Không Gian Xanh Tp Đà Nẵng

Năm thiết kế: 2018

Một số hình ảnh mặt tiền được duyệt: