Thiết kế cải tạo Homestay ở ngoại ô Hội An

Công trình: Thiết kế cải tạo Homestay 

Địa điểm : TP. Hội An

Văn phòng thiết kế: Kiến trúc Không Gian Xanh Tp.Đà Nẵng

Năm thiết kế: 2018

Một số hình ảnh dự án được duyệt: