Mr Anh
2018
Kiến Trúc Không Gian Xanh Đà Nẵng
Điện Dương - Điện Bàn - Quảng Nam

Nội thất nhà phố tại Điện Bàn, Quảng Nam

Chủ đầu tư: Mr Anh

Địa điểm: Điện Dương – Điện Bàn – Quảng Nam

Năm thiết kế: 2018

Đơn vị thiết kế: Kiến trúc Không Gian Xanh Đà Nẵng