Mr Quảng
3 (tầng)
2018
Kiến Trúc Không Gian Xanh Đà Nẵng
Nguyễn Duy Hiệu, Hội An, Quảng Nam

Thiết kế homestay Hội An – Mr Quảng

Chủ đầu tư: Mr Quảng

Công trình: Thiết kế Homestay Hội An

Địa điểm: Nguyễn Duy Hiệu, Hội An, Quảng Nam

Đơn vị thiết kế: Kiến trúc Không Gian Xanh Đà Nẵng

Phong cách thiết kế: Scandinavian

Năm thực hiện: 07/2018