Ms Uyên
2018
Kiến Trúc Không Gian Xanh Đà Nẵng
Hội An, tỉnh Quảng Nam

Thiết kế Villa hiện đại Hội An – Ms Uyên

Chủ đầu tư: Ms Uyên

Địa điểm: Hội An

Năm thiết kế: 2018

Đơn vị thiết kế: Kiến trúc Không Gian Xanh Đà Nẵng

Phong cách thiết kế: Hiện đại