Hoàn thiện nhà phố tại Quảng Nam

[doptg id=271]
Ms Diệu
100 (m2)
100 (m2)
200 (m2)
2 (tầng)
2018
Kiến Trúc Không Gian Xanh Vũng Tàu
TP.Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam

Hoàn thiện nhà phố tại Quảng Nam

Chủ đầu tư: Ms Diệu

Dự án: Thiết kế và thi công nhà phố

Địa điểm: TP.Tam Kỳ – Tỉnh Quảng Nam

Đơn vị thực hiện: Kiến trúc Không Gian Xanh