Thiết kế nội thất nhà phố tại Hòa Xuân – Đà Nẵng

Ms Linh
2 (tầng)
2018
Kiến Trúc Không Gian Xanh Đà Nẵng
Hòa Xuân - TP. Đà Nẵng

Thiết kế nội thất nhà phố tại Hòa Xuân – Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Ms Linh

Địa điểm: Hòa Xuân – TP. Đà Nẵng

Dự án: Thiết kế nội thất nhà phố hiện đại

Năm thiết kế: 2018

Đơn vị thiết kế: Kiến trúc Không Gian Xanh Đà Nẵng

Phong cách thiết kế: Hiện đại, đơn giản.