Thiết kế nhà ở kiêm Spa tại Vũng Tàu

[doptg id=294]
Mr Phú
70 (m2)
70 (m2)
210 (m2)
3 (tầng)
2019
Kiến Trúc Không Gian Xanh Vũng Tàu
đường 30/4, TP.Vũng Tàu

Thiết kế nhà ở kiêm Spa tại Vũng Tàu

Chủ đầu tư: Mr Phú

Địa điểm: đường 30/4, TP.Vũng Tàu.

Dự án: Thiết kế nhà ở kết hợp kinh doanh

Năm thiết kế: 2019

Đơn vị thiết kế: Kiến trúc Không Gian Xanh Vũng Tàu

Phong cách thiết kế: Hiện đại