Thiết kế nhà ở kiêm siêu thị mini

Mr Anh
2 (tầng)
2018
Kiến Trúc Không Gian Xanh Đà Nẵng
Điện Dương, Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Thiết kế nhà ở kiêm siêu thị mini

Chủ đầu tư: Mr Anh

Địa điểm: Điện Dương, Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Dự án: Thiết kế nhà ở kết hợp kinh doanh

Năm thiết kế: 2018

Đơn vị thiết kế: Kiến trúc Không Gian Xanh Đà Nẵng

Phong cách thiết kế: Hiện đại