[doptg id=385]
Mr Vũ
2019
Kiến Trúc Không Gian Xanh Đà Nẵng
09 Châu Thượng Văn, P. Minh An, Tp. Hội An, Quảng Nam

Thiết kế nội thất nhà cho thuê Hội An – Leica House

Chủ đầu tư: Mr Vũ

Địa điểm: 09 Châu Thượng Văn, P. Minh An, Tp. Hội An, Quảng Nam

Loại hình: Thiết kế nội thất nhà ở kết hợp kinh doanh lưu trú

Đơn vị thiết kế: Kiến trúc Không Gian Xanh Đà Nẵng

Năm hoàn thành: 2019

Xem thêm thiết kế mặt tiền tại đây

thiet-ke-noi-that-co-so-luu-tru

thiet-ke-noi-that-co-so-luu-tru

thiet-ke-noi-that-co-so-luu-tru

thiet-ke-noi-that-co-so-luu-tru

thiet-ke-noi-that-co-so-luu-tru

thiet-ke-noi-that-co-so-luu-tru

thiet-ke-noi-that-co-so-luu-tru

thiet-ke-noi-that-co-so-luu-tru

thiet-ke-noi-that-co-so-luu-tru

thiet-ke-noi-that-co-so-luu-tru

thiet-ke-noi-that-co-so-luu-tru

thiet-ke-noi-that-co-so-luu-tru

thiet-ke-noi-that-co-so-luu-tru

thiet-ke-noi-that-co-so-luu-tru

thiet-ke-noi-that-co-so-luu-tru

thiet-ke-noi-that-co-so-luu-tru

thiet-ke-noi-that-co-so-luu-tru

thiet-ke-noi-that-co-so-luu-tru

thiet-ke-noi-that-co-so-luu-tru

thiet-ke-noi-that-co-so-luu-tru

thiet-ke-noi-that-co-so-luu-tru

thiet-ke-noi-that-co-so-luu-tru

thiet-ke-noi-that-co-so-luu-tru

thiet-ke-noi-that-co-so-luu-tru

thiet-ke-noi-that-co-so-luu-tru