Nội thất – Mr. Khanh – H.Châu Đức – Tỉnh BRVT

Mr Khanh
120 (m2)
120 (m2)
280 (m2)
3 (tầng)
2015
Kiến trúc Không Gian Xanh
Huyện Châu Đức - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu