Nội Thất – Mr.Hoàng – KĐT Garden Hill – TP.HCM

Mr Hoàng
80 (m2)
60 (m2)
235 (m2)
4 (tầng)
2016
Kiến trúc Không Gian Xanh
Khu đô thị Gadern Hill - Tp.HCM