Nhà phố – Mrs Dương – Kha Vạn Cân – Tp.Vũng Tàu

Mrs Dương
100 (m2)
80 (m2)
190 (m2)
3 (tầng)
2015
Kiến trúc Không Gian Xanh
Đường Kha Vạn Cân - Tp Vũng Tàu