Nhà phố – Mr Phước – Trương Công Định – Tp.Vũng Tàu

Mr Phước
95 (m2)
75 (m2)
195 (m2)
3 (tầng)
2015
Kiến trúc Không Gian Xanh
Trương Công Định - Tp.Vũng Tàu