Nhà phố – Mr. Hải – Bacu – Tp.Vũng Tàu

Mr Hải
93 (m2)
76 (m2)
204 (m2)
3 (tầng)
2015
Kiến trúc Không Gian Xanh
Đường Bacu - Tp.Vũng Tàu