Nhà phố – Mr.Minh – Bacu – Tp.Vũng Tàu

Mr Minh
100 (m2)
80 (m2)
205 (m2)
3 (tầng)
2015
Kiến trúc Không Gian Xanh
Đường Bacu - Tp.Vũng Tàu