Biệt thự – Mrs.Ngọc (Italia) – Tp.Bà Rịa

Mrs Ngọc
145 (m2)
95 (m2)
175 (m2)
2 (tầng)
2015
Kiến trúc Không Gian Xanh
Phường Phước Nguyên - Tp.Bà Rịa