Cafe – River Side Cafe – H.Xuyên Mộc – T.BRVT

Mr Công
4500 (m2)
1240 (m2)
1240 (m2)
1 (tầng)
2016
Kiến trúc Không Gian Xanh
Huyện Xuyên Mộc - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu