Mr Báu
1400 (m2)
470 (m2)
470 (m2)
1 (tầng)
2015
Kiến trúc Không Gian Xanh
Đường Nguyễn Du - Tp.Vũng Tàu