Mrs Loan
575 (m2)
314 (m2)
1645 (m2)
5 (tầng)
2015
Kiến trúc Không Gian Xanh
Đường Phan Chu Trinh - Tp.Vũng Tàu