Biệt thự – Mr Quyến – Khu Đồi Nhãn – Tp.Vũng Tàu

Mr Quyến
165 (m2)
119 (m2)
325 (m2)
3 (tầng)
2015
Kiến trúc Không Gian Xanh
Khu Đồi Nhãn - Tp.Vũng Tàu