Nhà phố – Mr Phương – Lưu Chí Hiếu – Tp.Vũng Tàu

Mr Phương
82 (m2)
57 (m2)
168 (m2)
3 (tầng)
2015
Kiến trúc Không Gian Xanh
Lưu Chí Hiếu - Tp.Vũng Tàu