Biệt thự – Mr. Định – Tp.Vũng Tàu

Mr Định
168 (m2)
135 (m2)
324 (m2)
3 (tầng)
2013
Kiến trúc Không Gian Xanh
Khu Đồi Nhãn - Tp.Vũng Tàu