Biệt thự – Mr Khanh – Tp.Vũng Tàu

Mr Khanh
340 (m2)
165 (m2)
425 (m2)
4 (tầng)
2015
Kiến trúc Không Gian Xanh
Khu Đồi Nhãn - Tp.Vũng Tàu