Khách sạn – Mr Tân – Đinh Tiên Hoàng – Tp.Vũng Tàu

Mr Tân
145 (m2)
124 (m2)
456 (m2)
4 (tầng)
2014
Kiến trúc Không Gian Xanh
Đinh Tiên Hoàng - P.2 - Tp.Vũng Tàu