Nhà hàng – Khách sạn Darby Park – Tp.Vũng Tàu

Darby Park Hotel
12000 (m2)
160 (m2)
160 (m2)
1 (tầng)
2012
Kiến trúc Không Gian Xanh - Vũng Tàu
Đường Lê Quí Đôn - Tp.Vũng Tàu