Văn phòng – Thiên Nam Offshore – Tp.Vũng Tàu

Thiên Nam Offshore
3000 (m2)
200 (m2)
200 (m2)
1 (tầng)
2012
Kiến trúc Không Gian Xanh Vũng Tàu
Đường 30-4 Tp Vũng Tàu