Thiết kế trung tâm anh ngữ Tự Nhiên

Thiết kế trung tâm anh ngữ Tự Nhiên

Chủ đầu tư: Trung tâm anh ngữ Tự Nhiên

Địa điểm: Thành phố Vũng Tàu

Loại hình thiết kế: thiết kế cải tạo mặt ngoài và nội thất toàn bộ sảnh chính.