Thiết kế nội thất Spa làm đẹp – GIN SPA

Địa điểm: TP. Đà Nẵng

Loại hình: Thiết kế Spa làm đẹp

Đơn vị thiết kế: Kiến trúc Không Gian Xanh Đà Nẵng

Phong cách thiết kế: Nhẹ nhàng và ấn tượng

Năm hoàn thành: 2019

thiet-ke-spa

thiet-ke-spa

thiet-ke-spa

thiet-ke-spa

thiet-ke-spa

thiet-ke-spa

thiet-ke-spa