Căn hộ – Mrs Thy – CC Phúc Yên 2 – TP.HCM

Mrs Thy
135 (m2)
135 (m2)
135 (m2)
1 (tầng)
2015
Kiến trúc Không Gian Xanh
Chung cư Phúc Yên 2 - TP.HCM