Văn phòng – Darby Park Office – Tp.Vũng Tàu

Darby Park Hotel
12000 (m2)
135 (m2)
135 (m2)
1 (tầng)
2012
Kiến trúc Không Gian Xanh
Đường Lê Quí Đôn - Tp.Vũng Tàu