Văn phòng – VT Offshore – Tp.Vũng Tàu

VT Offshore
2000 (m2)
240 (m2)
240 (m2)
1 (tầng)
2012
Kiến trúc Không Gian Xanh
Khu Công nghiệp Đông Xuyên - Tp.Vũng Tàu