Văn phòng – Công ty bao bì đạm Phú Mỹ – TT Tân Thành

Công ty Bao bì đạm Phú Mỹ
3000 (m2)
200 (m2)
400 (m2)
2 (tầng)
2013
Kiến trúc Không Gian Xanh
Thị trấn Tân Thành - Tỉnh BRVT